Portfolio > Community

String Art Mandala @ Elmwood Franklin School, Buffalo, NY 2016
String Art Mandala @ Elmwood Franklin School, Buffalo, NY 2016
2016